Search

Search

ตู้รองเท้าไม้สักพร้อมไม้เนื้อแข็งหน้าบ้าน ชุดที่ 2 ก่อนทีมช่างติดตั้งให้กับ คุณยุวรีย์ ที่บ้านหนองเหนี่ยง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตู้รองเท้าไม้สักพร้อมไม้เนื้อแข็งหน้าบ้าน ชุดที่ 2. ขนาดโดยรวม W44xL105xH294 cm.

ส่วนที่ทำสีขาว เป็นไม้เนื้อแข็งหนา 2 cm.
ส่วนที่ทำสีไม้ธรรมชาติ เป็นไม้สักเก่า ไม้สักจริง หนา 2 cm.
ด้านหลังส่วนที่ติดกำแพง เป็นไม้สักเก่า ไม้สักจริง หนา 1.5 cm.

ตู้บน
บานเปิด-ปิด Soft Close ของ BLUM มือจับบากล่าง
ด้านใน ติดหลืบไฟ LED Warm White จำนวน 1 ชุด
ด้ำนใน มี 4 ชั้นปรับระดับ ของ BLUM

ตู้กลาง
ติดหลืบไฟ LED Warm White จำนวน 1 ชุด
ติดชุดปลั๊กและสวิตซ์ไฟสำเร็จรูป Dai-Ichi จำนวน 1 ชุด

ตู้ล่าง ไม่รวมสตูลที่นั่ง
บานเปิด-ปิด Soft Close ของ BLUM มือจับบากบน
ด้านใน 7 ลิ้นชัก ราง Soft Close ของ BLUM ดึงจากด้านหน้า

Compare

“ตู้รองเท้าไม้สักพร้อมไม้เนื้อแข็งหน้าบ้าน ชุดที่ 2

จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้มืออาชีพ มาพร้อมกับบานเปิด-ปิด Soft Close และไฟ LED Warm White ในด้านใน มีชั้นวางรองเท้าไม้สักแบบเรียบหรูที่สามารถปรับระดับได้ สีไม้ธรรมชาติที่สวยงามให้ความเป็นส่วนตัวในบ้านของคุณ”

 “ชั้นวางรองเท้าไม้สักพร้อมไม้เนื้อแข็งหน้าบ้าน ชุดที่ 2 เป็นความผสมผสานที่สมบูรณ์ของความหลากหลายและความหรูหรา สำหรับบ้านของคุณ

ขนาดโดยรวมของตู้นี้คือ W44xL105xH294 cm และมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยไม้เนื้อแข็งหนา 2 cm ในส่วนที่ทำสีขาวและไม้สักเก่า หนา 2 cm ในส่วนที่ทำสีไม้ธรรมชาติและไม้สักจริง ส่วนที่ติดกำแพงมีไม้สักเก่า ไม้สักจริงหนา 1.5 cm เพื่อความคงทนและความสวยงาม

ส่วนบนของตู้มาพร้อมกับบานเปิด-ปิด Soft Close จาก BLUM และไฟ LED Warm White ในด้านในที่สว่างสไตล์ ช่วยให้คุณสามารถหาของในตู้ได้ง่ายมากขึ้น

ในตู้มีชั้นวางรองเท้าไม้สักที่สามารถปรับระดับได้ ด้วยชุดรางเปิด-ปิด Soft Close จาก BLUM และตู้กลางมาพร้อมกับไฟ LED Warm White เพิ่มความสว่างและความสะดวกในการใช้งาน

ส่วนล่างของตู้ไม่รวมสตูลที่นั่ง มาพร้อมกับบานเปิด-ปิด Soft Close และ 7 ลิ้นชักที่ใช้ราง Soft Close จาก BLUM สำหรับการเก็บของเสริมเพิ่มเติม

ตู้รองเท้าไม้สักพร้อมไม้เนื้อแข็งหน้าบ้าน ชุดที่ 2 ชุดนี้ ทีมช่างติดตั้งให้กับ คุณยุวรีย์ ที่บ้านหนองเหนี่ยง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ของเรายังมีตู้รองเท้าไม้อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง พร้อมให้คำปรึกษาและบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตู้รองเท้าไม้สักพร้อมไม้เนื้อแข็งหน้าบ้าน ชุดที่ 2 ก่อนทีมช่างติดตั้งให้กับ คุณยุวรีย์ ที่บ้านหนองเหนี่ยง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Product has been added to your cart
PRFurnitureSiam
Menu