Search

Search

โต๊ะทำงานไม้ยางพาราประสาน ขนาด W66xL159.5xH81 cm. ก่อนทีมช่างจัดส่งให้กับ บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด , อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4, ถ.พระราม 4

โต๊ะทำงานที่ทำจากไม้ยางพาราประสาน ขนาด W66xL159.5xH81 cm.

มีลิ้นชักและตู้เก็บของหลายช่อง พร้อมกุญแจล็อค สำหรับความปลอดภัย.

Compare

โต๊ะทำงานที่ทำจากไม้ยางพาราประสาน ขนาด W66xL159.5xH81 cm.

ด้านบนของโต๊ะทำจากไม้ยางพาราประสานหนา 2 cm. และมีขอบโต๊ะยื่นออกมาทุกด้าน 3 cm. ด้านซ้ายของโต๊ะมี 3 ลิ้นชัก ตรงกลางมี 1 ลิ้นชักขนาดใหญ่ และด้านขวามี 1 ลิ้นชักและ 1 บานเปิด ตู้ด้านล่างของโต๊ะมี 4 บานเปิด และในตู้มีชั้น 1 ชั้น ขาโต๊ะเป็นกล่องไม้ยางพาราประสาน 4 ขา สูง 10 cm. และมีที่วางเท้า ด้านหน้าของโต๊ะปิดด้วยกันโป้ไม้ยางพาราประสาน และติดกุญแจล็อคได้ทุกประตู ทุกลิ้นชัก สำหรับความปลอดภัย.

ก่อนทีมช่างจัดส่งให้กับ บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด , อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4, ถ.พระราม 4

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “โต๊ะทำงานไม้ยางพาราประสาน ขนาด W66xL159.5xH81 cm. ก่อนทีมช่างจัดส่งให้กับ บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด , อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4, ถ.พระราม 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Product has been added to your cart
PRFurnitureSiam
Menu