ภาพการติดตั้ง ชิงช้าไม้สัก Outdoor ขนาด 94x180x50 cm. ไม้สักจริง ขัดเรียบเนียนมือ เคลือบ outdoor แบบด้าน เบาะนั่งถอดได้ ผ้าสีนํ้าตาล ของ TTD รหัส:05/01 Brown พร้อมเชือกมะนิลาสําหรับแขวน ให้กับคุณวรรณณี ที่บ้าน ซ.สิชล ถ.สุทธิสาร  (ภาพชุด 3/4)

Main Detail

ประมวลภาพการติดตั้ง ชิงช้าไม้สัก สั่งทำพิเศษ ให้กับคุณวรรณณี ที่บ้าน ซ.สิชล ถ.สุทธิสาร

Type

ชิงช้าไม้เนื้อสัก สั่งทำพิเศษ

Detail

ชิงช้าไม้สัก Outdoor ขนาด 94x180x50 cm.
ไม้สักจริง ขัดเรียบเนียนมือ
ไม้สักเก่าสีอ่อน RTB และเคลือบ outdoor แบบด้าน
เบาะนั่ง ทําแบบถอดได้ฟองนํ้าแบบ outdoor
ผ้า outdoor สีนํ้าตาล ของ TTD รหัส:05/01 Brown
พร้อมเชือกมะนิลาสําหรับแขวน