ภาพหลังการติดตั้ง ห้องตัวอย่าง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้องพัก ที่ The Rent V38 ของ หจก.บ้านป้าอึ้ง ,วิภาวดี 38  Order ที่ 1. (ภาพชุด 3/4)

Main Detail

ประมวลภาพห้องตัวอย่าง ก่อนทำการติดตั้ง

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้องพัก จำนวน 39 ห้องพัก

ให้กับ The Rent V38 ของ หจก.บ้านป้าอึ้ง ,วิภาวดี 38 

Order ที่ 1.

(ขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆครับ)

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งห้องพัก อพาร์ทเมนท์

Detail

 • 1. คอนโซลไม้เนื้อแข็ง รหัส:CS-08W-special จำนวน 39 ชุด
  • Top เป็นไม้เนื้อแข็งประกบหนา 10 cm. ไม้แผ่นบนสุดหนาประมาณ 1.5 cm.
  • ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน ใต้โต๊ะเป็นไม้อัด ทําสีดํา
  • มี 2 ลิ้นชัก ด้านในปูไม้จริง ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน มือจับสีเหล็กเก่าเคลือบแล็คเกอร์ด้าน
  • ตัวหนังสือบน top ขนาดเท่าตัวอย่างที่ส่งให้ลูกค้าไปแล้ว
  • ขาเหล็กเส้นเล็กอยู่ด้านนอก ติดน็อตหัวทุบ
  • ยกเว้นด้านหลังที่ติดกับผนัง ไม่ต้องติดน๊อตหัวทุบ เวลาลูกค้าวางติดผนัง คอนโซลจะได้อยู่ชิดผนัง
  • ขาเหล็กใหญ่อยู่ด้านใน ไม่ติดน็อต ทําสีเหล็กเก่าเคลือบแล็คเกอร์ด้าน
  • ทําสีเหล็กเก่าเคลือบแล็คเกอร์ด้าน

 

 • 1.1 ขนาด 60x170x75 cm จำนวน 3 ชุด
 • 1.2 ขนาด 60x170x100 cm จำนวน 29 ชุด
 • 1.3 ขนาด 50x229x100 cm จำนวน 1 ชุด
 • 1.4 ขนาด 50x236x100 cm จำนวน 2 ชุด
 • 1.5 ขนาด 60x230x100 cm จำนวน 4 ชุด

 

 • 2. ฐานเตียงไม้เนื้อแข็ง ลิ้นชักราง soft close ด้านในปูไม้จริง สั่งทำพิเศษ จำนวน 36 ชุด
  • มือจับเหล็กสีเหล็กเก่าเคลือบแล็คเกอร์ด้าน
  • แต่งเหล็ก หมุดหัวทุบ และหมุดทองเหลือง ส่วนที่เป็นเหล็กทําสีเหล็กเก่าเคลือบแล็คเกอร์ด้าน
  • ส่วนที่เป็นไม้ทั้งหมด ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน

 

 • 2.1 เตียง 5 ฟุต ( ทั้งหมด 19 หลัง )
  • 1.1. ยาว 197 200 cm. กว้าง 158 160 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 408 )  จำนวน 1 ชุด
  • 1.2. ยาว 198 200 cm. กว้าง 159 160 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 508 ) จำนวน 1 ชุด
  • 1.3. ยาว 200 cm. กว้าง 160 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางขวามือ ( ห้อง 308 )  จำนวน 1 ชุด
  • 1.4. ยาว 200 cm. กว้าง 160 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 302 , 304 , 311 , 312 , 402 , 404 ,
  • 409 , 410 , 411 , 412 , 502 , 504 , 509 , 510 , 511 , 512 ) จำนวน 16 ชุด

 

 • 2.2 เตียง 6 ฟุต ( ทั้งหมด 15 หลัง )
  • 2.1. ยาว 193 196 cm. กว้าง 210 200 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางซ้ายมือ ( ห้อง 507 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.2. ยาว 195 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางขวามือ ( ห้อง 405 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.3. ยาว 196 197 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางซ้ายมือ ( ห้อง 503 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.4. ยาว 196 197 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางขวามือ ( ห้อง 505 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.5. ยาว 199 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางซ้ายมือ ( ห้อง 303 , 403 ) จำนวน 2 ชุด
  • 2.6. ยาว 199 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางขวามือ ( ห้อง 305,501 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.7. ยาว 200 cm. กว้าง 200 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 306,314 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.8. ยาว 200 cm. กว้าง 207 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 406 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.9. ยาว 200 cm. กว้าง 208 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 506 , 314 ) จำนวน 2 ชุด
  • 2.10 ยาว 200 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ปลายเตียง ( ห้อง 414 , 514 ) จำนวน 2 ชุด
  • 2.11. ยาว 200 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 4 อัน อยู่ปลายเตียง 2 อัน และด้านข้าง
  •  ด้านละ 1 อัน ( ห้อง 309 ) จำนวน 1 ชุด
  • 2.12. ยาว 200 cm. กว้าง 210 cm. มีลิ้นชัก 2 อัน อยู่ทางขวามือ ( ห้อง 501 ) จำนวน 1 ชุด

 • 2.3 ห้องตัวอย่าง จำนวน 2 ชุด