ภาพถ่ายสวยๆ พร้อม REVIEW ชุดโต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกลม ชุดโต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กกลม เพิ่มเติม Lot ที่ 2. จากบริษัท ไพรม์ ครีเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ภาพชุด 1/2)

Main Detail

ภาพการติดตั้ง ชุดโต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็ก ชุดโต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็ก สั่งทำพิเศษ ให้กับ บริษัท ไพรม์ ครีเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

Type

โต๊ะประชุมไม้สัก โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็ก

Detail

โต๊ะประชุมไม้สักน็อคดาวน์
ขนาด 120x240x75 cm. จำนวน 2 ชุด
ขนาด 120x260x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm.
ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
กรอลาย วอเตอร์เบส
คาดเหล็กสีดําด้านกลางโต๊ะ
ติดรางไฟ 1 จุด ด้านในใส่ปลั๊ก 4 เต้าเสียบ
ต่อสายไฟออกมายาว 5 เมตร ติดปลั๊กเสียบ พร้อมใช้งาน
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเหล็ก สีดําด้าน รูปทรงตามแบบ น็อคดาวน์

โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกลมเหล็กเส้น น็อคดาวน์ ขนาด 80x150x75 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักหนา 1.5 cm.
ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
กรอลาย วอเตอร์เบส
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเหล็ก สีดําด้าน รูปทรงตามแบบ น็อคดาวน์