ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สัก ให้กับ บริษัท สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ด จำกัด (แหนมดอนเมือง) (ภาพชุด 2/2)

 

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง

โต๊ะประชุมไม้สัก สั่งทำพิเศษ

ตามแบบ และความต้องการของลูกค้า

ให้กับ บริษัท สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ด จำกัด

(แหนมดอนเมือง) กรุงเทพฯ

Order ที่ 2.

Type

โต๊ะประชุมไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

1. โต๊ะประชุมไม้สัก ขนาด 100x240x75 cm. จำนวน 1 ชุด (Order 1.)

  • หน้าโต๊ะเป็นไม้สักประกบ หนา 5 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

  • ใต้โต๊ะเป็นไม้อัด(ด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง) สีดําด้าน

  • มีหลุมบนหน้าโต๊ะ ขนาด 15×50 cm มีฝาปิด

  • มีคานไม้สัก ขนาด 2″x3″ ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

  • ขาเป็นเสาไม้สัก ขนาด 4″x4″ ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

2. โต๊ะประชุมไม้สัก ขนาด 140x420x75 cm. จำนวน 1 ชุด (Order 1.)

  • หน้าโต๊ะเป็นไม้สักประกบ หนา 5 cm ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

  • ใต้โต๊ะเป็นไม้อัด(ด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง) สีดําด้าน

  • มีหลุมบนหน้าโต๊ะ ขนาด 15×100 cm มีฝาปิด ตามแบบ

  • มีคานไม้สัก ขนาด 2″x3″ ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

  • ขาเป็นเสาไม้สัก ขนาด 4″x4″ ขัดเรียบ วอเตอร์เบส