ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็ก แบบ Knockdown ให้กับ บริษัท เกรท คอนเนอร์ อินเวนท์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารนารังเพลส ซอย 26 ถนนรัชดาภิเษก (ภาพชุด 1/2)

Main Detail

ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็ก ให้กับ บริษัท เกรท คอนเนอร์ อินเวนท์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารนารังเพลส ซอย 26 ถนนรัชดาภิเษก

Type

โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง 

Detail

โต๊ะประชุมไม้สักน็อคดาวน์ ขนาด 120x350x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน ไม่ดํามาก
คาดเหล็กบนหน้าโต๊ะ สีดําด้าน
ติดรางไฟ 2 จุด ด้านในติดปลั๊ก 4 เต้าเสียบ
ต่อสายไฟออกมายาว 5 เมตร 1 จุด ปลายสายติดปลั๊กเสียบพร้อมใช้งาน
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเหล็กกล่อง สอบลงด้านล่าง จํานวน 3 ขา ตามแบบ สีดําด้าน น็อคดาวน์