ภาพการติดตั้ง โต๊ะทำงานไม้สัก ขนาด 80x120x75 cm.จำนวน 6 ชุดต่อกัน ให้กับ บริษัท ทวีอาภรณ์เทรดดิ้ง จำกัด ,ถ.เพชรเกษม (ภาพชุด 2/3)

Main Detail

ภาพการติดตั้ง โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กแบน จำนวน 6 ชุดต่อกัน สั่งทำพิเศษ ให้กับ ทวีอาภรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด , ถ.เพชรเกษม

Type

โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กแบน โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กแบน

Detail

โต๊ะทำงานไม้สัก ขนาด 80x120x75 cm.จำนวน 6 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm.
ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm ขัดเรียบ
ไม้สักเก่า สีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
หน้าโต๊ะมีหลุมเปิดปิดได้ 1 หลุม บานพับซ่อน
เจาะรูทะลุ 1 รูอยู่ชิดด้านใดด้านหนึ่ง
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโต๊ะ
เสริมโครงเหล็กกล่องใต้โต๊ะ สีดําด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโต๊ะ
ขาเหล็กแบนหนา 12 mm. ทรงตรง สีดําด้าน
ตําแหน่งขาอยู่ชิดหัว-ท้ายตามแบบ