Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง ตู้เสื้อผ้าไม้เนื้อแข็งแต่งเหล็ก ขนาด 50x160x200 cm. จำนวน 10 ชุด ให้กับ The Rent V38 ของ หจก.บ้านป้าอึ้ง ,วิภาวดี 38  Order ที่ 2. (ภาพชุด 7/12)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้องพัก จำนวน 10 ห้องพัก

ให้กับ The Rent V38 ของ หจก.บ้านป้าอึ้ง ,วิภาวดี 38 

Order ที่ 2. 

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งห้องพัก อพาร์ทเมนท์

Detail

 • 1. เตียงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6 ฟุต 185x210x110 cm. จำนวน 10 ชุด
  • ไม้เนื้อแข็ง
  • มี 2 ลิ้นชัก ปลายเตียง รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
  • มี 2 ลิ้นชักด้านบน เมื่อดึงออกมาแล้ว จะเป็นตู้หัวเตียง รางลูกปืน มือจับเหล็ก
  • แต่งเหล็ก และหมุดทองเหลือง ตามแบบ
  • ส่วนที่เป็นไม้ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน
  • ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีเก่า เคลือบแลคเกอร์ด้าน
 • 2. ชั้นวางทีวีไม้เนื้อแข็ง ขนาด 60x180x50 cm. จำนวน 40 ชุด
  • มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในเป็นไม้จริง มือจับเหล็ก
  • แต่งเหล็ก และหมุดทองเหลือง ตามแบบ
  • ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีเก่า เคลือบแลคเกอร์ด้าน
  • ส่วนที่เป็นไม้ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน 10 ตัว และสีดําด้าน 30 ตัว
 • 3. ตู้เสื้อผ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 50x160x200 cm. จำนวน 10 ชุด
  • มีประตู2 คู่ มือจับเหล็ก
  • ด้านในมี2 ลิ้นชัก รางลูกปืน , มีชั้น และราวสแตนเลส ตามแบบ
  • แต่งเหล็ก และหมุดทองเหลือง ตามแบบ
  • ส่วนที่เป็นไม้ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน
  • ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีเก่า เคลือบแลคเกอร์ด้าน
 • 4. ชั้นวางไม้เนื้อแข็ง 1 ชุด มี 2 ชิ้น จำนวน 10 ชุด
  •  ชิ้นแรก ขนาด 20x80x3 cm ไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็ก
  • ชิ้นที่ 2 ขนาด 60x80x3 cm ไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กพับเก็บได้
  • ส่วนที่เป็นไม้ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน
  • ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีเก่า เคลือบแลคเกอร์ด้าน
 • 5. กระจกเงาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 60x75x5 cm. จำนวน 10 ชุด
  • ไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน
  • กระจกเงา 3 mm ขนาด 47×62 cm
  • ติดหูช้าง สําหรับแขวน

 

×
×
×
×