Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 80x200x105 cm. ไม้สักเก่าประกบ ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน ด้านหน้าคาดเหล็กแบน สีดําด้าน เคาน์เตอร์ด้านในสูง 80 cm.มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับล้วงจากด้านล่าง ให้กับท่าน พลตรีเพิ่มพันธ์ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ วัชรพล Order ที่ 1. (ภาพชุด 4/4)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ชุดเคาน์เตอร์บาร์ไม้สัก พร้อมเก้าอี้บาร์ไม้สัก 3 ที่นั่ง ให้กับท่าน พลตรีเพิ่มพันธ์ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ วัชรพล Order ที่ 1. 

Type

ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก พร้อมเก้าอี้บาร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 80x200x105 cm.
ไม้สักเก่าประกบ ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ด้านหน้าคาดเหล็กแบน สีดําด้าน
เคาน์เตอร์ด้านในสูง 80 cm. มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับล้วงจากด้านล่าง

เก้าอี้บาร์ไม้สัก ขนาด 45x45x85 cm. จำนวน 3 ตัว
ความสูงจากพื้นถึงที่นั่งด้านบน 75 cm.
เบาะหนัง PU สีดํา 1 ตัว และสีส้ม 2 ตัว
ขาไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน

 

×
×
×
×