Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง ตู้พระไม้สัก ขนาด 50x180x220 cm. ทําจากไม้สักเก่าทั้งตัวสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส ติดไฟดาวไลท์ 7 ดวง มีถาดลิ้นชัก 2 อัน ด้านล่างเป็นประตูเลื่อน 2 คู่ 4 บานบาน ให้กับ คุณ Ken ที่บ้าน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (ภาพชุด 3/6)

Main Detail

ภาพการจัดส่ง ตู้พระไม้สัก สั่งทำพิเศษตามแบบและขนาด ให้กับ คุณ Ken ที่บ้าน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Type

ตู้ไม้สัก สั่งทำพิเศษ , ตู้พระไม้สัก

Detail

ตู้พระไม้สัก ขนาด 50x180x220 cm.
ทําจากไม้สักเก่าทั้งตัวสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ติดไฟดาวไลท์ 7 ดวง ต่อสายไฟ+สวิตซ์เหยียบ ออกมา 1 เส้น
มีถาดลิ้นชัก 2 อัน มือจับเหล็กสีดําด้าน
ด้านล่างเป็นประตูเลื่อน 2 คู่ 4 บานบาน มือจับเหล็ก สีดําด้าน ด้านในโล่ง ไม่มีชั้น

 

×
×
×
×