Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง ชุดโต๊ะไม้สัก พร้อมม้านั่งยาวไม้สัก แผ่น Top ไม้สักแบบธรรมชาติ***ไม่อุดโป้วรอยแตกใหญ่*** ให้กับคุณไก่ ภาษิต ที่คอนโด (ภาพชุด 2/2)

 

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง

ชุดโต๊ะไม้สักพร้อมม้านั่งยาวไม้สัก

สั่งทำพิเศษ และ ม้านั่งยาวไม้สักแต่งเหล็กขาเหล็ก

ที่คอนโด ของคุณไก่ ภาษิต

Type

ชุดโต๊ะไม้สักพร้อมม้านั่งยาวไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

โต๊ะไม้สัก ขนาด 100x200x75 cm.

  • หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า กว้างประมาณ 50 cm. ใช้ 2 แผ่นต่อกัน หน้า Top แบบธรรมชาติ ไม่อุดโป้วรอยแตกใหญ่

  • ตีขอบลงมา 10 cm. .ใต้โต๊ะโชว์โครง

  • ขาเป็นไม้สักประกบ โชว์หัวเสา ติดหมุดเหล็กดังรูป ทําสีเหล็กเก่า

  • ขัดเรียบ กรอลาย วอเตอร์เบส ทําพื้นผิวและสีให้ตามสีที่ลูกค้าแจ้ง

ม้านั่งยาวไม้สัก ขนาด 40x200x45 cm.

  • ที่นั่งเป็นไม้สักของลูกค้า กว้างประมาณ 50 cm. ใช้ไม้สัก 1 แผ่น หน้า Top แบบธรรมชาติ ไม่อุดโป้วรอยแตกใหญ่

  • ตีขอบลงมา 10 cm. ใต้ที่นั่งโชว์โครง

  • ขาเป็นไม้สักประกบ โชว์หัวเสา ติดหมุดเหล็กดังรูป ทําสีเหล็กเก่า

  • ขัดเรียบ กรอลาย วอเตอร์เบส ทําพื้นผิวและสีให้เหมือนรายการที่ 1

 

×
×
×
×