ภาพการจัดส่ง ตู้ไม้สัก สั่งทำพิเศษตามแบบ ขนาด 40x80x160 cm. ไม้สักเก่า กรอลาย สีเสี้ยนขาว ให้กับคุณ DAVID Order ที่ 2. ที่คอนโด The Palm Wongamat Beach Pattaya ,พัทยา (ภาพชุด 1/6)

Main Detail

ภาพการจัดส่ง ชุดตู้ไม้สัก สั่งทำพิเศษตามแบบและขนาด จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้หัวเตียงไม้สัก จำนวน 2 ชุด ให้กับ คุณ DAVID ลูกค้าเดิมของเรา Order ที่ 2. ที่คอนโด The Palm Wongamat Beach Pattaya ,พัทยา

Type

ตู้ไม้สัก,ตู้หัวเตียงไม้สัก,ตู้ข้างเตียงไม้สัก,ตู้ไม้สักสั่งทำพิเศษ

Detail

1. ตู้ไม้สัก ขนาด 40x80x160 cm.
มีประตู 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในมีชั้น 2 ชั้น 3 ช่อง ยึดตาย
สำหรับวางจานชามหนักๆ เน้นความแข็งแรง
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ขาเหล็ก สูง 20 cm. ด้านหลังทําหลบบัว
ส่วนที่เป็นเหล็ก สีดําด้าน , ส่วนที่เป็นไม้สัก กรอลาย สีเสี้ยนขาว

2. ตู้ไม้สัก ขนาด 38x100x114 cm.
ทําแยกเป็น 2 ตัว
ตู้เล็ก ขนาด 38x35x47 cm. มีประตู 1 บาน มือจับเหล็ก สีดําด้าน
ในตู้มีชั้นถอดได้1 ชั้น
ขาเหล็ก สีดําด้าน สูง 11 cm. หลบมุมด้านหลัง 2 cm.
ตู้ใหญ่ ขนาด 38x65x114 cm. แบ่งเป็น 3 ห้อง บน,กลาง,ล่าง
แต่ละห้องมีประตู 1 คู่ มือจับเหล็ก สีดําด้าน ในตู้มีชั้นถอดได้1 ชั้น
ขาเหล็ก สีดําด้าน สูง 11 cm. หลบมุมด้านหลังและด้านขวา 2 cm.
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ ทําสีโอ๊คอ่อน

3. ตู้ข้างเตียงไม้สัก ขนาด 35x40x60 cm.
ไม้สักสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส ทั้งตัว
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก สีดําด้าน
ขาเหล็ก สีดําด้าน

4. ตู้ข้างเตียงไม้สักติดกุญแจลิ้นชักบน ขนาด 40x40x60 cm.
ไม้สักสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส ทั้งตัว
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก สีดําด้าน ติดกุญแจลิ้นชักบน
ขาเหล็ก สีดําด้าน