ภาพการติดตั้ง โต๊ะไม้สักขาเหล็กกล่อง Knockdown ขนาด 120x240x75 cm. มุมทั้ง 4 ทําโค้งมน (3×3 cm.) ขาเหล็กกล่อง 2×4 นิ้ว ให้กับ บริษัท สยามเอ็กซ์แพนชั่นกรุ๊ป จำกัด ,บางขุนเทียน (ภาพชุด 2/2)

Main Detail

ภาพการจัดส่ง โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กกล่อง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง ให้กับ บริษัท สยามเอ็กซ์แพนชั่นกรุ๊ป จำกัด , บางขุนเทียน

Type

โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กกล่อง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง

Detail

โต๊ะไม้สักขาเหล็กกล่อง Knockdown ขนาด 120x240x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 3 cm. ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
มุมทั้ง 4 ทําโค้งมน (3×3 cm.)
ขาเหล็กกล่อง 2×4 นิ้ว สอบลงด้านล่าง ตําแหน่งขาอยู่ห่างจากขอบข้าง 10 cm.
ขาอยู่ห่างจากหัว-ท้ายตามเหมาะสม น็อคดาวน์