Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กกล่อง Knockdown ขนาด 130x320x75 cm. พร้อมเก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-17 จำนวน 8 ตัว ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพชุด 1/4)

Main Detail

ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง พร้อมเก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-17 จำนวน 8 ที่นั่ง ให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Type

โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กกล่อง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง

Detail

โต๊ะประชุมไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กกล่อง Knockdown ขนาด 130x320x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งเก่า ความหนาประมาณ 3 cm. ทําหน้าโต๊ะเป็น 2 ชิ้น
ต่อไม้ชิด ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน มีเหล็กแบนคาดยาวตรงกลางโต๊ะ สีดําด้าน
ใส่ป๊อบอัพรางไฟพร้อมปลั๊ก บนแผ่นเหล็ก 2 จุด ต่อสายไฟออกมายาวจุดละ 5 เมตร
ปลายสายติดปลั๊กเสียบ 3 ขา พร้อมใช้งาน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน น็อคดาวน์

เก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-17 ขนาด 54x46x77 cm. จำนวน 8 ตัว
ขาเป็นไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ที่นั่งเป็นหนัง PU สีดํา ติดหมุดทองเหลือง
พนักพิงเพิ่มการติดหนัง PU สีดํา และติดหมุดทองเหลือง

 

×
×
×
×