Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สัก Knockdown จำนวน 2 ชุด ขนาด 120x420x75 cm. และ ขนาด 110x302x75 cm. ติดรางไฟ ปลั๊กไฟ และสายไฟยาว 5 เมตร พร้อมเสียบใช้งาน ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน ให้กับบริษัท OCTA Engineering Co.,Ltd. (ภาพชุด 8/16)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งออฟฟิศ ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  สั่งทำพิเศษ ให้กับบริษัท OCTA Engineering Co.,Ltd.

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งออฟฟิศ , ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งสำนักงาน , Office Decorate with Modern Teak Furniture , ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ  

Detail

1. โต๊ะประชุมไม้สักน็อคดาวน์ ขนาด 120x420x75 cm.
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่าแบบหนา หนา 3 cm.
ทําเป็น 2 แผ่นเท่าๆกัน
แต่ละแผ่นติดรางไฟแผ่นละ 1 จุด รวมเป็น 2 จุด ตําแหน่งตามแบบ
ต่อสายไฟออกมาจุดเดียวยาว 5 เมตร ปลายสายติดปลั๊กเสียบ พร้อมใช้งาน
ไม้สักเก่าสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน

2. โต๊ะประชุมชั้น 2 แบบน็อคดาวน์ ขนาด 110x302x75 cm.
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่าแบบหนา หนา 3 cm.
ทําเป็น 2 แผ่นเท่าๆกัน
แต่ละแผ่นติดรางไฟแผ่นละ 1 จุด รวมเป็น 2 จุด ตําแหน่งตามแบบ
ต่อสายไฟออกมาจุดเดียวยาว 5 เมตร ปลายสายติดปลั๊กเสียบ พร้อมใช้งาน
ไม้สักเก่าสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน

3. ตู้วางแฟ้มไม้สัก ขนาด 35×289.5×170 cm.
ทําแยกเป็น 3 ชิ้น ขนาดเท่ากัน
เป็นไม้สักเก่าแบบหนา หนา 3 cm. สีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

4. โต๊ะทานข้าวไม้สักน็อคดาวน์ ขนาด 100x240x75 cm.
ม้านั่งยาวไม้สักน็อคดาวน์ ขนาด 40x240x45 cm. จำนวน 2 ตัว
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. เลือกใช้ไม้สีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
เสริมคานเหล็กกล่องใต้โต๊ะ สีดําด้าน
ขาเหล็กแบน 2 เส้น ทรงตรง
ขาเส้นใหญ่เป็นเหล็กหนา 12 mm. เส้นเล็กหนา 9 mm. สีดําด้าน น็อคดาวน์

 

×
×
×
×