ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สัก Knockdown จำนวน 2 ชุด ขนาด 140x650x75 cm. และ ขนาด 120x240x75 cm. Top ไม้สักเก่าแบบหนา 3 cm. ให้กับ บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ (ภาพชุด 5/6)

Main Detail

ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง โต๊ะทำงานไม้เนื้อแข็งขาเหล็กกล่อง จำนวน 2 ชุด ให้กับ บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

Type

โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กกล่อง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กกล่อง

Detail

1. โต๊ะประชุมไม้สัก Knockdown ขนาด 140x650x75 cm.
หน้าโต๊ะทําแยกเป็น 3 แผ่น ตามแบบ
ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
หน้าโต๊ะแต่ละแผ่น คาดเหล็กสีดําด้านตามแนวยาว ติดรางไฟ
กึ่งกลางโต๊ะ ด้านในติดปลั๊ก 4 เต้าเสียบ
ต่อสายไฟออกมายาว 5 เมตร จํานวน 1 จุด ปลายสายติดปลั๊กเสียบ พร้อมใช้งาน
ขาเหล็ก สีดําด้าน

2. โต๊ะประชุมไม้สัก Knockdown ขนาด 120x240x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่าแบบหนา หนา 3 cm.
ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
คาดเหล็กสีดําด้านตามแนวยาว ติดรางไฟที่กึ่งกลางโต๊ะ
ด้านในติดปลั๊ก 4 เต้าเสียบ
ต่อสายไฟออกมายาว 5 เมตร ปลายสายติดปลั๊กเสียบ พร้อมใช้งาน
ขาเหล็ก สีดําด้าน