ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมยาวไม้สักขาไม้ Knockdown ขนาด 140x400x75 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบสทั้งตัว มีหลุมเปิด-ปิดได้ 3 หลุม บานพับซ่อน มี 3 ลิ้นชัก ขาไม้ 4 ขา ให้กับ บริษัท Ensage Co.,Ltd. , บางนา (ภาพชุด 6/20)

Main Detail

ตัวอย่างการติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งสำนักงาน 
ให้กับ บริษัท Ensage Co.,Ltd. , บางนา

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งสำนักงาน , ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งออฟฟิศ , Office Decorate with Modern Wood Furniture

Detail

1. ห้องทํางาน:โต๊ะไม้สักมีลิ้นชัก ขนาด 90x200x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
คาดเหล็กแบนสีดําด้าน แนวเดียวกับขา
ใต้โต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็ง โชว์โครง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
เสริมเหล็กกล่องใต้โต๊ะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทําสีดําด้าน
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส มือดึงล้วงจากด้านล่าง
ขาเหล็กแบน 2 เส้น สอบลงด้านล่าง สีดําด้าน ตําแหน่งขาอยู่ห่างจากหัวท้ายโต๊ะ 30 cm.

2. ห้องทํางาน:โต๊ะไม้สัก ขนาด 70x120x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
คาดเหล็กแบนสีดําด้าน แนวเดียวกับขา
ใต้โต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็ง โชว์โครง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
เสริมเหล็กกล่องใต้โต๊ะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทําสีดําด้าน
ขาเหล็กแบน 2 เส้น ทรงตรง สีดําด้าน

3. ห้องทํางาน:ตู้ไม้สักและชั้นโชว์ท่อประปา ขนาด 70x85x200 cm. จำนวน 1 ชุด
ตู้ขนาด 70x85x75 cm ไม้สัก ในตู้โล่งไม่มีชั้น โชว์โครง แต่งเหล็กและน็อตหัวทุบ
มีประตู 1 คู่ มือจับเหล็กตามแบบ
ชั้นวางเหล็กท่อ จะแยกเป็นชั้นไม้สักหนา 3 cm. ขนาด 30×85 cm. จํานวน 3 แผ่น
และขาเหล็กท่อ 2 ชิ้น รูปทรงตามแบบ
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส , ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีดําด้าน

4. ห้องบัญชี:โต๊ะทํางาน ขนาด 80x180x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
ใต้โต๊ะโชว์โครงไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
มี 3 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็กตามแบบ
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส , ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีดําด้าน

5. ห้องบัญชี:ตู้ไม้สัก ขนาด 50x270x98 cm. จำนวน 1 ชุด
Top เป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm.
มี 6 ลิ้นชักตรงกลาง รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
มีประตู 2 คู่ ด้านในมีชั้น 1 ชั้น(ยึดตาย) มือจับเหล็ก
ความสูงของแต่ละชั้นห้ามตํ่ากว่า 40 cm. ( ลูกค้าจะวางแฟ้ม )
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส , ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีดําด้าน

6. โต๊ะตัวแอล:โต๊ะไม้สักมีลิ้นชัก ขนาด 60x140x75 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ใต้โต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็ง โชว์โครง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
เสริมเหล็กกล่องใต้โต๊ะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง สีดําด้าน
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส มือดึงล้วงจากด้านล่าง
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง สีดําด้าน ตําแหน่งขาอยู่ชิดหัวท้ายและชิดขอบโต๊ะ

7. โต๊ะตัวแอล:โต๊ะไม้สัก ขนาด 60x195x75 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ใต้โต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็ง โชว์โครง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
เสริมเหล็กกล่องใต้โต๊ะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง สีดําด้าน
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง สีดําด้าน ตําแหน่งขาอยู่ชิดหัวท้ายและชิดขอบโต๊ะ

8. โต๊ะตัวแอล:ตู้ไม้สักบานสไลด์ ขนาด 45x290x98 cm. จำนวน 1 ชุด
Top เป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm.
มีประตูบานสไลด์ 2 คู่ มือจับไม้ตามแบบ ด้านในโชว์โครง มีชั้น 1 ชั้น(ยึดตาย)
ความสูงของแต่ละชั้นห้ามตํ่ากว่า 40 cm. (ลูกค้าจะวางแฟ้ม)
แต่งเหล็กและน็อตหัวทุบ ตามแบบ
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส , ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีดําด้าน

9. โต๊ะยาวไม้สัก ขนาด 140x400x75 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบสทั้งตัว จำนวน 1 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
มีหลุมเปิด-ปิดได้ 3 หลุม บานพับซ่อน ใต้โต๊ะเป็นโครงเหล็กกล่อง ปิดไม้อัด สีดําด้าน
มี 3 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับล้วงจากด้านล่าง
ขาไม้รูปทรงตามแบบ 4 ขา ทําแบบถอดประกอบได้

10. โต๊ะไม้สักขาเหล็กแบน ขนาด 90x180x75 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm. ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ใต้โต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็ง โชว์โครง ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง สีดําด้าน ตําแหน่งขาอยู่ชิดหัวท้ายและชิดขอบโต๊ะ

11. เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 60x120x100 cm. จำนวน 1 ชุด
ไม้สักประกบทุกด้าน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ขาเป็นเหล็กแบนสีดําด้าน 1 ข้าง และเป็นขาไม้สักประกบ 1 ข้าง กรอลาย วอเตอร์เบส
แต่งเหล็ก สีดําด้าน

12. ตู้และชั้นวางไม้สักติดผนัง ขนาด 50x300x250 cm. จำนวน 1 ชุด
ตู้มีประตู 3 คู่ ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น มือจับเหล็ก แต่งเหล็กและน็อตหัวทุบตามแบบ
ชั้นวางเป็นไม้สักหนา 3 cm ลึก 30 cm. ขาเหล็กท่อตามแบบ
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีดําด้าน

13. ตู้และชั้นวางไม้สักติดผนัง ขนาด 60x300x250 cm. จำนวน 1 ชุด
ตู้มีประตู 3 คู่ ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น มือจับเหล็ก แต่งเหล็กและน็อตหัวทุบตามแบบ
ชั้นวางเป็นไม้สักหนา 3 cm ลึก 40 cm. ขาเหล็กท่อตามแบบ
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทําสีดําด้าน