ภาพการติดตั้ง โต๊ะประชุมขาเหล็กแบน Knockdown ขนาด 120x360x75 cm. มีหลุมเปิด-ปิดได้ 2 หลุม สําหรับวางปลั๊กไฟ บานพับซ่อน ขาเหล็กแบนหนาประมาณ 12 mm. ให้กับ การยางแห่งประเทศไทย ,บางขุนนนท์ (ภาพชุด 4/4)

Main Detail

ภาพการจัดส่ง โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กแบน Knockdown ให้กับ การยางแห่งประเทศไทย ,บางขุนนนท์

Type

โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กแบน โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กแบน

Detail

โต๊ะประชุมขาเหล็กแบน Knockdown ขนาด 120x360x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน
มีหลุมเปิด-ปิดได้ 2 หลุม สําหรับวางปลั๊กไฟ บานพับซ่อน
เจาะรูกลมหลุมละ 1 รูสําหรับลอดสายไฟและปลั๊กไฟ
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้เนื้อแข็งกว้าง 10 cm. โดยรอบ ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน
ใต้โต๊ะเสริมเหล็กกล่อง สีดําด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ขาเหล็กแบนหนาประมาณ 12 mm. รูปตัวยูทรงตรง สีดําด้าน และทําน็อคดาวน์