Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง โต๊ะทํางานไม้สัก Knockdown ขนาด 110x240x78 cm. ขาเหล็กแบนเส้นใหญ่หนา 12 mm. เส้นเล็กหนา 9 mm. ให้กับบริษัท เจบีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , ซ.เพชรเกษม 94 ,บางแค (ภาพชุด 1/2)

Main Detail

ภาพการจัดส่ง โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กแบน โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กแบน ให้กับ บริษัท เจบีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , ซ.เพชรเกษม 94 ,บางแค

Type

โต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กแบน โต๊ะประชุมไม้สักขาเหล็กแบน

Detail

โต๊ะทํางานไม้สัก Knockdown ขนาด 110x240x78 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 7 cm.
ไม้สักเก่าสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
เสริมโครงเหล็กกล่องใต้โต๊ะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ขาเหล็กแบนเส้นใหญ่หนา 12 mm. เส้นเล็กหนา 9 mm.
ขาสอบลงด้านล่าง สีดําด้าน
ขาอยู่ชิดขอบข้าง และชิดหัว-ท้ายโต๊ะ

×
×
×
×