ภาพการติดตั้ง เคาน์เตอร์ไม้สัก 4 ลิ้นชัก ขนาด 60x300x90 cm. เคาน์เตอร์แยกเป็น 2 ชิ้น Top เป็นชิ้นเดียว ด้านหน้าติดแผ่นเหล็กสีดําด้าน ตามแบบ ติดแผ่นเหล็กตรงรอยต่อของเคาน์เตอร์ ให้กับคุณ SHARP , ซ.เพชรเกษม 76 Order ที่ 1 (ภาพชุด 10/36)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ เข้าชุดกัน ประกอบด้วย ชุดตู้เก็บของไม้สัก ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก พร้อม ชุดตู้เสื้อผ้าไม้สักพร้อมชั้นวางของไม้สักติดผนังเหล็กท่อ ให้กับ คุณ SHARP ,เพชรเกษม 63 (Order ที่ 1.)

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

1. ลิ้นชัก+ชั้นไม้สัก ขนาด 60x391x250 cm.
ตัวตู้ขนาดรวมกัน 60x368x90 cm. ทําแยกเป็น 2 ชิ้น
มีทั้งหมด 18 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในเป็นไม้จริง มือจับเหล็ก
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักหนา 3 cm ทําแยกเป็น 2 ชิ้น ขาเหล็กท่อ
ขนาด 48×186 cm. จำนวน 1 ชิ้น และ 48×205 cm. จำนวน 1 ชิ้น

2. ตู้ลิ้นชัก+ชั้นไม้สัก ขนาด 60x180x220 cm.
ตัวตู้ขนาด 60x180x90 cm.
มี 12 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในเป็นไม้จริง มือจับเหล็ก
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักหนา 3 cm. ขนาด 48×180 cm ขาเหล็กท่อ

3. ชั้นท่อประปา ขนาด W62xD60xH220 cm.
ท่อประปา สีดําด้าน

4. เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 60x300x90 cm. เคาน์เตอร์แยกเป็น 2 ชิ้น แต่ Top ทําเป็นชิ้นเดียว
ด้านหน้าติดแผ่นเหล็กสีดําด้าน ตามแบบ
ด้านในมี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในเป็นไม้จริง มือจับห่วงเหล็ก
ติดแผ่นเหล็กตรงรอยต่อของเคาน์เตอร์

5. ตู้ไม้สัก ขนาด 60x378x90 cm. เคาน์เตอร์แยกเป็น 2 ชิ้น แต่ Top ทําเป็นชิ้นเดียว
มีประตู 4 คู่ มือจับห่วงเหล็ก ในตู้มีชั้น 1 ชั้น ทําแบบถอดได้ และปรับระดับได้
ติดแผ่นเหล็ก ตามแบบ

6. ตู้ไม้สัก ขนาด 60x80x75 cm.
มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในเป็นไม้จริง มือจับห่วงเหล็ก

***ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน ส่วนที่เหล็ก สีดําด้าน
ทุกตัว ทำสีเข้าชุดกัน ***