Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง เคาน์เตอร์ไม้สักชั้นวางของตะแกรงเหล็กฉีก พร้อมประตูบานสวิง ขนาด 80×137.5×107.5 cm. ไม้สัก กรอลาย สีเสี้ยนดํา มี 2 ลิ้นชัก มือจับล้วงจากด้านล่าง ด้านหน้าเป็นชั้นวางของตะแกรงเหล็กฉีก สีดําด้าน ให้กับ NEVERSAYCUTZ สาขาทองหล่อ (ภาพชุด 1/4)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง เคาน์เตอร์ไม้สักชั้นวางของตะแกรงเหล็กฉีก พร้อมประตูบานสวิง สั่งทำพิเศษ ให้กับ NEVERSAYCUTZ สาขาทองหล่อ (ลูกค้าเดิมของเรา-Order เพิ่มเติม)

Type

เคาน์เตอร์ไม้สักชั้นวางของตะแกรงเหล็กฉีก พร้อมประตูบานสวิง สั่งทำพิเศษ

Detail

เคาน์เตอร์ไม้สักชั้นวางของตะแกรงเหล็กฉีก พร้อมประตูบานสวิง ขนาด 80×137.5×107.5 cm.
เคาน์เตอร์เป็นไม้สัก กรอลาย สีเสี้ยนดํา
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับล้วงจากด้านล่าง
ด้านหน้าเป็นชั้นวางของตะแกรงเหล็กฉีก สีดําด้าน

 

×
×
×
×