Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง หมุนได้ ขนาด 41.5×41.5×95 cm. จำนวน 5 ชุด พร้อม เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-34 ขนาด 40x50x98 cm. จำนวน 5 ชุด ให้กับ Central Department Store สำนักงานใหญ่ (ภาพชุด 4/4)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง จำนวน 10 ชุด ให้กับคุณพลาพันธ์ ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Type

ชุดเก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง

Detail

1. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง หมุนได้ ขนาด 41.5×41.5×95 cm. จำนวน 5 ชุด
ความสูงจากพื้นถึงที่นั่งด้านบน ก่อนหมุนปรับขึ้น เป็น 65 cm.
และปรับสูงสุดประมาณ 75 cm.
ไม้เนื้อแข็ง กรอลาย วอเตอร์เบส
แต่งเหล็ก สีดําด้าน

2. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-34 ขนาด 40x50x98 cm. จำนวน 5 ชุด
รายละเอียดเหมือนรหัสปกติแต่ปรับความสูงจากพื้นถึงที่นั่งด้านบนเป็น 70 cm.
ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้เนื้อแข็ง กรอลาย วอเตอร์เบส
ขาเหล็ก สีดําด้าน

 

×
×
×
×