ภาพการติดตั้ง ห้องนอนลูกชาย : ตู้เสื้อผ้าไม้สัก ขนาด 50x210x210 cm. ตู้ด้านล่างเป็นประตูรางเลื่อน 1 คู่ และบานเปิด 1 บาน มีชั้นตะแกรงเหล็กฉีก 1 ชั้น ปรับระดับได้ ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ มีราวแขวนผ้าตามแบบ ให้กับคุณปู , HAUS 35 แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด (ภาพชุด 40/48)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ , ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องพัก คอนโด ให้กับคุณปู , HAUS 35 แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ , ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งห้องพัก คอนโด

Detail

1. ห้องนอนชั้น 3 : ฐานเตียงไม้สัก 3.5 ฟุต ขนาด 210x110x37 cm.
ไม้สักประกบ มี 4 ลิ้นชัก(ข้างละ 2 ลิ้นชัก) รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับบากเฉียงด้านบน
แต่งขอบเหล็กตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

2. ห้องนอนชั้น 3 : ชั้นไม้สัก ขนาด 50x118x37 cm.
ชั้นเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

3. ชั้นวางทีวี+ชั้นวางไม้สัก ทําแยกเป็น 2 ชิ้น ตามแบบ
ตู้ขนาด 40x145x60 cm. ไม้สัก ขาเหล็ก , มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ตรงกลางเป็นชั้น 1 ชั้น เจาะช่องทะลุสําหรับลอดสายไฟ , แต่งขอบเหล็กตามแบบ
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ ขนาด 30x145x50 cm.
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

4. ห้องนอนชั้น 3 : ตู้เสื้อผ้าไม้สัก ขนาด 50x200x210 cm.
ตู้ด้านล่างมี 3 บานเปิด ด้านในโชว์โครง มีชั้นตะแกรงเหล็กฉีก 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้
มือจับเหล็ก
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ มีราวแขวนผ้าตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

5.ห้องนอนชั้น 3 : ตู้เสื้อผ้าไม้สัก ขนาด 50x130x210 cm.
ตู้ด้านล่างมีประตู 1 คู่ ด้านในโชว์โครง มีชั้นตะแกรงเหล็กฉีก 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้
มือจับเหล็ก
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ มีราวแขวนผ้าตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

6. ห้องนอนลูกชาย : ฐานเตียงไม้สัก 3.5 ฟุต ขนาด 210x110x37 cm.
ไม้สักประกบ มี 2 ลิ้นชักท้ายเตียง รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับบากเฉียงด้านบน
แต่งขอบเหล็กตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

7. ห้องนอนลูกชาย : ชั้นวางทีวีไม้สัก ทําแยกเป็น 2 ชิ้น ตามแบบ
ตู้ขนาด 40x268x60 cm. ไม้สัก ขาเหล็ก , มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ตรงกลางเป็นชั้น 1 ชั้น เจาะช่องทะลุสําหรับลอดสายไฟ , แต่งขอบเหล็กตามแบบ
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ ขนาด 30x268x50 cm.
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

8. ห้องนอนลูกชาย : โต๊ะทํางาน+ชั้นวางไม้สัก ทําแยกเป็น 2 ชิ้น ตามแบบ
โต๊ะขนาด 60x120x75 cm. หน้าโต๊ะเป็นไม้สักหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
มี1 ลิ้นชัก รางลูกปืน มือจับล้วงจากด้านล่าง คาดเหล็กแนวเดียวกับขา
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่ ปิดไม้อัด ทําสีดําด้าน
ขาเหล็กแบนหนา 12 mm. ทรงตรง
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ ขนาด 30x170x50 cm.
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

9. ห้องนอนลูกชาย : ตู้เสื้อผ้าไม้สัก ขนาด 50x210x210 cm.
ตู้ด้านล่างเป็นประตูรางเลื่อน 1 คู่ และบานเปิด 1 บาน ด้านในโชว์โครง
มีชั้นตะแกรงเหล็กฉีก 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้มือจับเหล็ก
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ มีราวแขวนผ้าตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

10. ห้องนอนลูกชาย : ชั้นใส่ CD ไม้สัก ขนาด 20x80x240 cm.
ชั้นและผนังด้านหลังเป็นไม้สักจริง ด้านข้างเป็นตะแกรงเหล็กฉีก โครงเหล็ก
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

11. ห้องนอนชั้น 2 : เตียงไม้สัก 3.5 ฟุต ขนาด 256x137x216 cm.
ฐานเตียงมี 2 ลิ้นชักด้านข้าง รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับบากเฉียงด้านบน
หัวเตียงมีชั้นตะแกรงเหล็กฉีก 3 ชั้น ด้านหลังส่วนที่ติดผนังเป็นไม้อัดทําสีดําด้าน
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

12. ห้องนอนชั้น 2 : ชั้นไม้สัก ขนาด 35x160x30 cm.
ชั้นเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

13. ห้องนอนชั้น 2 : ชั้นไม้สัก ขนาด 30x190x60 cm.
ชั้นเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

14. ห้องนอนชั้น 2 : ตู้เสื้อผ้าไม้สัก ขนาด 50x190x210 cm.
ตู้ด้านล่างมี 3 บานเปิด ด้านในโชว์โครง มีชั้นตะแกรงเหล็กฉีก 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้
มือจับเหล็ก
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ มีราวแขวนผ้าตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

15. ห้องนอนชั้น 2 : ประตูไม้สัก ขนาด 3x77x202 cm.
บานไม้สัก ติดขอบเหล็กด้านหน้าตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

16. ชั้นริมระเบียง : แผ่น top โต๊ะไม้สัก ขนาด 50x120x3 cm.
ไม้สักจริงหนา 3 cm. แต่งเหล็กและหมุดหัวหมวกตามแบบ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

17. ชั้นริมระเบียง : ชั้นวางหนังสือไม้สักติดผนัง ขนาด 30x200x150 cm.
ชั้นเป็นไม้สักจริงหนา 3 cm. ขาเหล็กท่อ
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน

18. ชั้นริมระเบียง : ชั้นวางของไม้สัก ขนาด 40x120x200 cm.
ตู้ด้านล่างมีประตู 2 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้นด้านใน
ชั้นด้านบนเป็นไม้สักหนา 3 cm. ด้านข้างและด้านหลังติดตะแกรงเหล็กฉีก
ไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็กสีดําด้าน