Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ตัวอย่างการติดตั้ง ส่วนออฟฟิศ : โต๊ะไม้สัก 4 ลิ้นชัก ขนาด 100x250x75 cm. โต๊ะไม้สัก 1 ลิ้นชัก ขนาด 60x100x75 cm. และโต๊ะไม้สัก ขนาด 60x300x75 cm. ทําแยกเป็น 2 ตัว ให้กับ ปั้มน้ำมัน ปตท. เกียรติชัยวัฒนาออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ,อ.เมือง จ.นนทบุรี (ภาพชุด 13/16)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ ให้กับ ปั้มน้ำมัน ปตท. เกียรติชัยวัฒนาออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ,อ.เมือง จ.นนทบุรี

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

1. ร้านค้า : ชั้นวางของไม้สัก ขนาด 60x170x180 cm.
ตู้ด้านล่างมีประตู2 คู่ มือจับเหล็ก และแต่งขอบเหล็กตามแบบ
ในตู้กั้นเป็น 2 ห้อง ด้านในโล่ง ไม่มีชั้น
ด้านบนเป็นถาดไม้สักวางขนม 9 ถาด
ขนาดของถาดในแต่ละแถวจะแตกต่างกัน
ถาดทําแบบยกออกได้
เหล็ก สีดําด้าน , ไม้สักเก่า ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน

2. ร้านค้า :เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 60x100x110 cm.
ด้านหน้าปูไม้แนวตั้ง ติดแถบเหล็กด้านข้างตามแบบ
ด้านในทําเป็น 2 ระดับ มี 2 ลิ้นชัก มือจับเหล็ก ด้านในปูไม้จริง แต่งขอบเหล็กตามแบบ
ทําสีเหมือนรายการที่ 1

3. ร้านค้า : ชั้นไม้สักขาเหล็กท่อยึดติดผนัง ขนาด 25x250x200 cm.
ชั้นเป็นไม้สักเก่าแบบหนา หนาประมาณ 3 cm.
ทําสีเหมือนรายการที่ 1
ขาเหล็กท่อ สีดําด้าน

4. ร้านค้า : ชั้นไม้สักขาพับได้ ขนาด 45x150x18 cm.
ชั้นเป็นไม้สักเก่าแบบหนา หนาประมาณ 3 cm.
ทําสีเหมือนรายการที่ 1
ขาเป็นชุดแขนพับชุบโครเมียม รหัส:28571 ขนาด 12 นิ้ว

5. ออฟฟิศ : โต๊ะไม้สัก 4 ลิ้นชัก ขนาด 100x250x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
มี 4 ลิ้นชัก ข้างละ 2 ลิ้นชัก มือจับล้วงจากด้านล่าง ด้านในปูไม้จริง
คาดเหล็กแนวเดียวกับขา
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเหล็กแบนหนา 12 mm. ทรงตรง อยู่ห่างจากหัวท้ายโต๊ะตามเหมาะสม
เหล็ก สีดําด้าน , ไม้สักเก่าสีอ่อน ขัดเรียบ วอเตอร์เบส

6. ออฟฟิศ : โต๊ะไม้สัก 1 ลิ้นชัก ขนาด 60x100x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
มี 1 ลิ้นชัก มือจับล้วงจากด้านล่าง ด้านในปูไม้จริง คาดเหล็กแนวเดียวกับขา
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเหล็กแบนหนา 12 mm. ทรงตรง อยู่ชิดขอบหัวท้ายโต๊ะ
ทําสีเหมือนโต๊ะรายการที่ 5

7. ออฟฟิศ : โต๊ะไม้สัก ขนาด 60x300x75 cm. ทําแยกเป็น 2 ตัว
แต่ละตัวมีขนาด 60x150x75 cm. เมื่อนํามาวางต่อกันแล้ว ให้อยู่ระดับเดียวกัน
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
มี 1 ลิ้นชัก มือจับล้วงจากด้านล่าง ด้านในปูไม้จริง คาดเหล็กแนวเดียวกับขา
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเหล็กแบนหนา 12 mm. ทรงตรง อยู่ห่างจากหัวท้ายโต๊ะตามเหมาะสม
ทําสีเหมือนโต๊ะรายการที่ 5

8. ออฟฟิศ : โซฟาไม้สัก เบาะหนัง PU ขนาด 80x220x55 cm.
ไม้สักเก่าประกบ ขัดเรียบ วอเตอร์เบส ทําสีเหมือนโต๊ะรายการที่ 5
แต่งขอบเหล็ก สีดําด้าน
เบาะนั่งและเบาะพิงเป็นหนัง PU สีนํ้าตาล รหัส:75907-04 ทําแบบถอดได้
ใต้เบาะเป็นไม้จริง
ความสูงจากพื้น ถึงที่นั่งด้านบน 35 cm.

9. ออฟฟิศ : เก้าอี้ไม้สัก CR-29T ขนาด 50x50x75 cm.
ไม้สัก ขัดเรียบ วอเตอร์เบส ทําสีเหมือนโต๊ะรายการที่ 5
แต่งเหล็ก สีดําด้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
×
×
×