ภาพการติดตั้ง ตู้ใส่รองเท้า ขนาด 45x155x100 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์) พร้อม ตู้ใส่รองเท้าในห้องรับแขก 2 ชั้นบน ขนาด 42x70x70 cm. ให้กับบ้าน LOFT หลังสวย ของคุณสุทธิพงษ์และคุณโต้ง หมู่บ้านนิชดาธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ภาพชุด 20/24)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ สำหรับการตกแต่งบ้าน LOFT หลังสวย ของคุณสุทธิพงษ์และคุณโต้ง ที่หมู่บ้านนิชดาธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก , ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอฟท์ , Modern Loft Furniture สั่งทำพิเศษ

Detail

1. ตู้เก็บของ ขนาด 55x242x250 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ทำ 2 ตัว ต่อกัน
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบน สีดำด้าน

2. ตู้เก็บของ ขนาด 55x108x300 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กท่อสีดำด้าน

3. ตู้ใส่รองเท้า ขนาด 45x155x100 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
ประตูรางเลื่อน
เหล็กแบนสีดำด้าน

4. ชั้นวางในครัว ขนาด 40x40x100 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
โครงเหล็กแบนสีดำด้าน

5. โต๊ะทานข้าว ขนาด 90x210x75 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส

6. ตู้เก็บของ ขนาด 60x250x280 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ทำ 2 ตัว ต่อกัน
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กท่อสีดำด้าน

7. ชั้นวางของติดผนัง ขนาด 30x100x18 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กท่อสีดำด้าน

8. ชั้นวางของติดผนัง ขนาด 20x120x18 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กท่อสีดำด้าน

9. ชั้นวางของติดผนัง ขนาด 25x90x18 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กท่อสีดำด้าน

10. ตู้ใส่หนังสือ ขนาด 25x200x40 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

11. ตู้ใส่หนังสือ ขนาด 25x130x40 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

12. ชั้นเก็บของใต้ที่วางทีวี ขนาด 36x350x60 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กสีดำด้าน

13. ชั้นวางทีวีในห้องนอนใหญ่ ขนาด 35x150x55 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
2 ลิ้นชัก รางลูกปืน

14. ชั้นวางหนังสือ ห้องรับแขก 1 ขนาด 25x130x40 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

15. ชั้นวางหนังสือ ห้องรับแขก 1 ชั้นล่าง ขนาด 120x60x40 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

16. ชั้นวางของในห้องน้ำห้องรับแขก 1 ขนาด 60x44x79 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

17. ตู้ใส่รองเท้าในห้องรับแขก 2 ชั้นบน ขนาด 42x70x70 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
ประตูรางเลื่อน
เหล็กสีดำด้าน

18. ชั้นวางของในห้องนอน ขนาด 25x150x40 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
มี 3 ลิ้นชัก รางลูกปืน
เหล็กสีดำด้าน

19. ชั้นวางหนังสือ ห้องรับแขก 2 ขนาด 25x250x40 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

20. โต๊ะทำงาน ขนาด 60x130x88 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
มี 2 ลิ้นชัก รางไม้
เหล็กสีดำด้าน

21. ชั้นวางของในห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ขนาด 60x50x65 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

22. บานเปิดปิด ขนาด 62.5×110 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส

23. บานเปิดปิด ขนาด 62.5×79.5 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส

24. เตียง 5 ฟุต ขนาด 160x207x100 cm. (บ้านคุณสุทธิพงษ์)
ไม้สักประกบ กรอลาย วอเตอร์เบส

25. ชั้นวางของ ขนาด 55x420x300 cm. (บ้านคุณโต้ง)
ทำ 3 ตัว ต่อกัน
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กแบนสีดำด้าน

26. ชั้นวางของ ขนาด 20x120x20 cm. (บ้านคุณโต้ง)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
เหล็กท่อสีดำด้าน

27. ชั้นวางทีวี ขนาด 40x250x50 cm. (บ้านคุณโต้ง)
ไม้สักหนา กรอลาย วอเตอร์เบส
มี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน มือจับตามแบบ
เหล็กแบนสีดำด้าน