Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง ตู้เหล็ก สั่งทำพิเศษ ขนาด 60x180x200 cm. เป็นเหล็ก สีดําด้านทั้งตัว ให้กับ NEVER SAY CUTZ สาขา รัชโยธิน (ภาพชุด 3/5)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ตู้เหล็ก สั่งทำพิเศษ ให้กับ NEVER SAY CUTZ สาขา รัชโยธิน

Type

ชุดตู้เหล็ก ชุดชั้นเหล็ก ชุดตู้เหล็กตะแกรงเหล็กฉีก สั่งทำพิเศษ

Detail

ตู้เหล็ก ขนาด 60x180x200 cm.
เป็นเหล็ก สีดําด้านทั้งตัว
ซ้ายสุดเป็นบานเปิดยาว 1 บาน ด้านในทําตะขอสําหรับห้อยไม้กวาด มือจับเหล็กตามแบบ
ด้านขวากั้นเป็น 9 ห้อง บานเปิด 9 บาน มือจับเหล็กตามแบบ

 

×
×
×
×