Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งออฟฟิศ ชุดโต๊ะทำงานไม้สักขาเหล็กแบน ชุดตู้เก็บของไม้สัก และชุดตู้ลอยไม้สัก เข้าชุดกัน ให้กับ Office ของ บริษัท นวลณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด , จ.สมุทรสาคร (ภาพชุด 12/18)

Main Detail

ตัวอย่างการติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งสำนักงาน 
ให้กับ บริษัท นวลณรงค์ เทรดดิ้ง จำกัด , จ.สมุทรสาคร

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตกแต่งสำนักงาน , ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งออฟฟิศ , Office Decorate with Modern Wood Furniture

Detail

1. ตู้ลอยไม้สัก ขนาด 30x255x40 cm. จำนวน 1 ชุด
ประตูไม้สัก 2 คู่ ซ้าย-ขวา มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ตรงกลางเป็นบานประตูเหล็กฉีก 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

2. ตู้ไม้สักขาเหล็กแบน ขนาด 45x244x80 cm. จำนวน 1 ชุด
ประตูไม้สักทางด้านซ้าย 1 คู่ และบานประตูเหล็กฉีกด้านขวา 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ขาเหล็กแบน
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

3. โต๊ะทํางานไม้สักขาเหล็ก รูปตัวแอล ทําเป็น 2 ตัว ขนาด 60x195x75 cm. และ 60x208x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวม 10 cm.
ใต้โต๊ะโชว์โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้ใต้โต๊ะโดยรอบ กว้างประมาณ 10 cm.
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

4. โต๊ะบาร์ไม้สักขาเหล็ก ขนาด 50x388x110 cm. จำนวน 1 ชุด
ทําเป็น 2 ตัว ขนาด 50x194x110 cm.
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวม 10 cm.
ใต้โต๊ะโชว์โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้ใต้โต๊ะโดยรอบ กว้างประมาณ 10 cm.
มี 2 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง ติดกุญแจล็อคได้
ใต้ลิ้นชัก เป็นชั้นตะแกรงเหล็กฉีกจํานวน 2 ชั้น
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

5. ตู้ไม้สัก ขนาด 50x205x68 cm. จำนวน 1 ชุด
ซ้ายสุดเป็นกล่องทึบ ถัดมาเป็นประตูไม้สัก 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ขวาสุดเป็นบานประตูเหล็กฉีก มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

6. ตู้ไม้สักบานเลื่อน ขนาด 50x210x75 cm. จำนวน 1 ชุด
ประตูเลื่อน 2 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในทําเป็น 2 ช่อง โดยช่องล่างด้านในสูงประมาณ 38 cm
เพื่อให้ใส่แฟ้มได้
ขาเหล็กแบน
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

7. ตู้ลอยไม้สัก ขนาด 35x200x40 cm. จำนวน 1 ชุด
ประตูไม้สัก 2 บาน ซ้าย-ขวา มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ตรงกลางเป็นบานประตูเหล็กฉีก 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

8. โต๊ะไม้สัก ขาเหล็ก ขนาด 65x120x75 cm. จำนวน 4 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวม 10 cm.
มีตะแกรงเหล็กฉีกด้านหน้า
ใต้โต๊ะโชว์โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้ใต้โต๊ะโดยรอบ กว้างประมาณ 10 cm.
ขาเหล็กแบนรูปตัวทีทรงตรง
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

9. ตู้ไม้สักบานตะแกรงเหล็ก ขนาด 75x220x90 cm. จำนวน 1 ชุด
มีบานประตูเหล็กฉีก 2 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ขาเหล็กแบน
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

10. ตู้ไม้สัก ขนาด 60x250x246 cm. จำนวน 1 ชุด
ตัวตู้ด้านล่าง ขนาด 60x250x75 cm. ซ้ายสุดเป็นกล่องทึบ ด้านขวาเป็นขาเหล็กแบน
ชั้นด้านล่าง ด้านซ้ายเป็นประตูเหล็กฉีก 1 คู่ มือจับเหล็ก
ด้านขวาเป็นลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ชั้นวางด้านบน ขนาด 35x250x171 cm. ชั้น ผนังด้านข้างและที่คั่น เป็นตะแกรงเหล็กฉีก
Top ด้านบนสุดเป็นไม้สักเก่าประกบ หนา 10 cm. ด้านใต้ติดไฟดาวน์ไลท์ 3 ดวง
ต่อสายไฟออกมายาวประมาณ 5 เมตร ติดปลั๊กตัวผู้พร้อมใช้งาน
มีสวิตซ์ปิด-เปิด แบบหรี่แสงได้
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

11. ตู้ไม้สักบานเปิด ขนาด 60x240x75 cm. จำนวน 1 ชุด
มีประตู 3 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในไม่มีชั้น
ขาเหล็กแบน แต่งหมุดหัวหมวกตามแบบ
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

12. โต๊ะไม้สักขาเหล็ก ขนาด 90x200x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้า Top โต๊ะเป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบลงมาให้หนารวม 10 cm.
ใต้โต๊ะโชว์โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดไม้ใต้โต๊ะโดยรอบ กว้างประมาณ 10 cm.
มีตะแกรงเหล็กฉีกด้านหน้า ตามแบบ
ขาเหล็กแบน รูปตัวทีทรงตรง แต่งหมุดหัวหมวกตามแบบ
ส่วนที่เป็นไม้สัก ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทำสีดําด้าน

 

×
×
×
×