ภาพหลังการติดตั้ง ชุดเคาน์เตอร์ไม้เนื้อแข็งรอบโครงการ จำนวน 7 ชุดใหญ่ 17 ตัวย่อย พร้อมโต๊ะบาร์ไม้เนื้อแข็ง จำนวน 6 ชุด โต๊ะบาร์ไม้ฉำฉา จำนวน 3 ชุด พร้อมเก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง จำนวน 84 ชุด ให้กับโครงการร้าน NANA BEER GARDEN , @Sukhumvit Soi 4 (ภาพชุด 7/8)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่ง ร้านอาหาร ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ร้านอาหาร ให้กับโครงการร้าน NANA BEER GARDEN @ SUKHUMVIT SOI 4

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งร้านอาหาร , ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ร้านอาหาร

Detail

1. เคาน์เตอร์ไม้เนื้อแข็ง
1.1 ขนาด 30x420x110 cm. จำนวน 1 ชุด ทําแยกเป็น 2 ตัวขนาดเท่ากัน
1.2 ขนาด 30x650x110 cm จำนวน 1 ชุด ทําแยกเป็น 2 ตัวขนาดเท่ากัน
1.3 ขนาด 30x250x110 cm. จำนวน 1 ชุด
1.4 ขนาด 30x700x110 cm จำนวน 1 ชุด ทําแยกเป็น 3 ตัวขนาดใกล้เคียงกันตามแบบ
1.5 ขนาด 30x600x110 cm จำนวน 1 ชุด ทําแยกเป็น 3 ตัวขนาดเท่ากัน

1.6 รูปตัวแอล ขนาด 220x440x110 cm. จำนวน 1 ชุด ทําแยกเป็น 3 ตัว ซึ่งจะวางต่อกันเป็นรูปตัวแอล ตามแบบ
ขนาด 30x220x110 cm = 2 ตัว และขนาด 30x190x110 cm. = 1 ตัว
1.7 รูปตัวแอล ขนาด 220x500x110 cm. จำนวน 1 ชุด ทําแยกเป็น 3 ตัว ซึ่งจะวางต่อกันเป็นรูปตัวแอล ตามแบบ
ขนาด 30x250x110 cm = 2 ตัว และขนาด 30x190x110 cm. = 1 ตัว

หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 3 cm. ขัดเรียบ เคลือบ PU
ติดหมุดหัวหมวกหัวท้ายตามแบบ ทําสีดําด้าน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน

2. โต๊ะบาร์ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 85x85x110 cm. จำนวน 6 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 3 cm. ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
เซาะร่องเป็นกากบาท ทําสีดําด้าน รัดขอบเหล็กสีดําด้าน
ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน

3. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-33 ขนาด 40x40x75 cm. จำนวน 12 ชุด
ที่นั่งเป็นไม้เนื้อแข็งจริง ทําโค้งรับก้น ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน

4. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-34 ขนาด 40x50x103 cm. จำนวน 12 ชุด
ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้เนื้อแข็งจริง ทําโค้งรับก้นและหลัง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน

5. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-35 ขนาด 40x50x75 cm. จำนวน 13 ชุด
ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้เนื้อแข็งจริง ทําโค้งรับก้นและหลัง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน

6. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-36 ขนาด 40x50x103 cm. จำนวน 13 ชุด
ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้เนื้อแข็งจริง ทําโค้งรับก้นและหลัง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน

7. เก้าอี้บาร์ไม้เนื้อแข็ง รหัส:CR-08 ขนาด 36x40x100 cm. จำนวน 34 ชุด
ที่นั่งและพนักพิงเป็นไม้เนื้อแข็งจริง ทําโค้งรับก้นและหลัง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
เส้นคาด สีดําด้าน
ขาเหล็กกล่อง รูปทรงตามแบบ สีดําด้าน

8. โต๊ะบาร์ไม้ฉำฉาขาเหล็กกล่อง
8.1 ขนาด 80x320x110 cm. จำนวน 1 ชุด
8.2 ขนาด 85x85x110 cm. จำนวน 1 ชุด
8.3 ขนาด 90x100x110 cm. จำนวน 1 ชุด
ไม้ฉำฉา สีธรรมชาติ เคลือบแลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน