ภาพการติดตั้ง ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาดรวม W60/165xL220x90 cm. ไม้สักเก่า ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน ให้กับคุณวัญเพ็ญ อ.กระบุรี จ.ระนอง (ภาพชุด 2/4)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ ให้กับคุณวัญเพ็ญ อ.กระบุรี จ.ระนอง

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว , ชุดตู้ครัวไม้จริง , ชุดเคาน์เตอร์ห้องครัว , ชุดตู้ลอยห้องครัว , ชุดอ่างล้างจานไม้จริง , ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาดรวม W60/165xL220x90 cm.
ไม้สักเก่า ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

1. เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 60x168x80 cm.
ด้านบนมี 6 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ด้านล่างซ้ายเป็นประตู 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ด้านล่างขวาเป็นประตู 1 บาน มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ไม้สัก ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

2. ตู้ไม้สัก ขนาด 60x90x80 cm.
มีประตู 1 คู่ มือจับห่วงเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น