ภาพการติดตั้ง ชุดเคาน์เตอร์ครัวไม้สัก พร้อมชุดตู้ลอยไม้สัก ประกอบด้วย ชุดตู้ครัวด้านล่าง ขนาดรวม W60/275xL400xH90 cm. ชุดตู้ลอยด้านบน ขนาดรวม W30xL300xH60 cm. ให้กับคุณวัญเพ็ญ อ.กระบุรี จ.ระนอง (ภาพชุด 1/8)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว สั่งทำพิเศษ ให้กับคุณวัญเพ็ญ อ.กระบุรี จ.ระนอง

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว , ชุดตู้ครัวไม้จริง , ชุดเคาน์เตอร์ห้องครัว , ชุดตู้ลอยห้องครัว , ชุดอ่างล้างจานไม้จริง สั่งทำพิเศษ

Detail

ชุดตู้ครัวด้านล่าง/ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาดรวม W60/275xL400xH90 cm.
ชุดตู้ลอยด้านบน ขนาดรวม W30xL300xH60 cm.
ไม้สักเก่า ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

1. ชุดครัวไม้สัก (ตู้ลอยด้านบน) ประกอบด้วย 5 ชิ้นย่อย ดังนี้

1. เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 60x200x80 cm.
ด้านบนมี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ด้านล่างมีประตู 2 คู่ กั้นเป็น 2 ช่อง มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ไม้สัก ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

2. ตู้ไม้สัก ขนาด 60x200x80 cm.
ด้านซ้ายเป็นประตู 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ด้านขวาเป็นประตู 1 บาน มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ไม้สัก ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

3. เคาน์เตอร์ไม้สัก ขนาด 60x200x80 cm.
ด้านซ้ายเป็นประตู 1 คู่ มือจับห่วงเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ด้านขวาบนมี 4 ลิ้นชัก รางลูกปืน ด้านในปูไม้จริง มือจับเหล็ก
ด้านขวาล่างเป็นประตู1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ไม้สัก ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

4. ตู้ลอยไม้สัก ขนาด 30x200x60 cm.
มีประตู 2 คู่ กั้นเป็น 2 ช่อง มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ไม้สัก ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน

5. ตู้ลอยไม้สัก ขนาด 30x100x60 cm.
มีประตู 1 คู่ มือจับเหล็ก ด้านในโชว์โครง ไม่มีชั้น
ไม้สัก ขัดเรียบ ซิลเลอร์กันชื้น+แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน