Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง ชุดบาร์ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 660x350x110 cm. โครงสร้างเป็นเหล็ก ปิดไม้เนื้อแข็ง แต่งหมุดถ้วยตามแบบ ให้กับโครงการร้าน NANA BEER GARDEN , @Sukhumvit Soi 4 (ภาพชุด 4/8)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่ง ร้านอาหาร ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ร้านอาหาร ให้กับโครงการร้าน NANA BEER GARDEN @ SUKHUMVIT SOI 4

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งร้านอาหาร , ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ร้านอาหาร

Detail

บาร์ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 660x350x110 cm.
ทําแยกเป็น 8 ตัว ตามแบบ
โครงสร้างเป็นเหล็ก ปิดไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1.5 cm. แต่งหมุดถ้วยตามแบบ
เฉพาะ Top เป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 3 cm.
ไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน เหล็ก สีดําด้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
×
×
×