ภาพการติดตั้ง ชุดตู้ครัวไม้เนื้อแข็ง ตู้ด้านบน ขนาดรวม D35xL299xH80 cm. ตู้ล่าง ตู้ไม้เนื้อแข็ง ขนาดรวม D35xL299xH85 cm. คุณสัมพันธ์ ที่บ้าน หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ภาพชุด 2/8)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่งพร้อมติดตั้ง ชุดตู้ครัวไม้เนื้อแข็ง ตู้ด้านบน ให้กับคุณสัมพันธ์ ที่บ้าน หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว , ชุดตู้ครัวไม้จริง , ชุดเคาน์เตอร์ห้องครัว , ชุดตู้ลอยห้องครัว , ชุดอ่างล้างจานไม้จริง , ชุดเคาน์เตอร์ไม้สัก สั่งทำพิเศษ

Detail

1. ตู้ด้านบน ขนาดรวม D35xL299xH80 cm. ประกอบด้วย
ตู้ลอยไม้เนื้อแข็ง 3 ตู้ คือ
1.1 ขนาด 35x63x80 cm.
ไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
มีประตู 1 คู่ บานพับถ้วยแบบ Soft close ของ Hafele มือจับเหล็ก สีดําด้าน
ในตู้โชว์โครง มีชั้นไม้1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้3 ระดับ
1.2 ขนาด 35x100x40 cm.
ไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน กั้นเป็น 3 ห้อง
ห้องซ้ายและขวามีประตู 1 บาน บานพับถ้วยแบบ Soft close ของ Hafele มือจับเหล็ก สีดําด้าน
ตรงกลางเป็นบานเกล็ด ทําแบบถอดได้
1.3 ขนาด 35x136x80 cm.
ไม้เนื้อแข็ง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน กั้นเป็น 3 ห้อง
มีประตู 3 บาน บานพับถ้วยแบบ Soft close ของ Hafele มือจับเหล็ก สีดําด้าน
ในตู้โชว์โครง มีชั้นไม้ 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้ 3 ระดับ

2. ตู้ล่าง ตู้ไม้เนื้อแข็ง ขนาดรวม D35xL299xH85 cm. ประกอบด้วย
ตู้ซ้ายขนาด 57x73x82 cm. ตู้กลางขนาด 57x134x82 cm. และตู้ขวาขนาด 57x92x82 cm.
ทํา Top เป็น 2 แผ่น แบ่งครึ่งตรงที่วางเตา
ตู้ซ้ายมีประตู 1 คู่ บานพับถ้วยแบบ Soft close ของ Hafele มือจับเหล็ก
ในตู้โชว์โครง มีชั้นไม้ 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้ 3 ระดับ
ตู้กลางมี 6 ลิ้นชัก ราง Soft close ของ Hafele มือจับเหล็ก ด้านในปูไม้จริง
ตู้ขวามีประตู 1 คู่ บานพับถ้วยแบบ Soft close ของ Hafele มือจับเหล็ก
ในตู้โชว์โครง กั้นเป็น 2 ห้อง แต่ละห้องมีชั้นไม้ 1 ชั้น ทําแบบปรับระดับได้ 3 ระดับ
ไม้เนื้อแข็งเก่า (ไม้แดง/ไม้เต็ง) ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน , เหล็ก สีดําด้าน