ภาพการติดตั้ง ชิงช้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80x150x163 cm. ไม้เนื้อแข็งจริง ขัดเรียบ เคลือบสี Outdoor แบบด้าน พร้อมเบาะผ้า Outdoor สีเหลือง ของ TTD รหัส:03/01 Yellow ขนาด 60x90x15 cm. ให้กับคุณกัญชพร อ.เมือง จ.ลพบุรี (ภาพชุด 4/4)

Main Detail

ประมวลภาพการติดตั้ง ชิงช้าไม้เนื้อแข็ง สั่งทำพิเศษ ให้กับคุณกัญชพร อ.เมือง จ.ลพบุรี

Type

ชิงช้าไม้เนื้อแข็ง สั่งทำพิเศษ

Detail

ชิงช้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80x150x163 cm.
ทําแยกเป็น 2 ชิ้น คือ ขา และ ตัวชิงช้า
ไม้เนื้อแข็งจริง ขัดเรียบ เคลือบสี Out-door แบบด้าน
เบาะผ้า Out-door สีเหลือง ของ TTD รหัส:03/01 Yellow ขนาดประมาณ 60x90x15 cm.
ทําแบบถอดออกได้
ใยด้านในเป็นแบบธรรมดา