Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการติดตั้ง ชั้นเหล็กปิดด้วยตะแกรงเหล็กฉีก สั่งทำพิเศษ ขนาด 20x219x215 cm. ทําแยกเป็น 2 ชิ้น ขนาดเท่าๆกัน ปิดด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทุกด้าน ยกเว้นด้านหน้าทำแบบโล่ง สีดําด้านทั้งตัว ให้กับ NEVER SAY CUTZ สาขา Terminal21 Korat จ.นครราชสีมา (ภาพชุด 4/4)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ชั้นเหล็กปิดด้วยตะแกรงเหล็กฉีก ให้กับ NEVER SAY CUTZ สาขา Terminal21 Korat จ.นครราชสีมา

Type

ชุดตู้เหล็ก ชุดชั้นเหล็ก ชุดตู้เหล็กตะแกรงเหล็กฉีก สั่งทำพิเศษ

Detail

ชั้นเหล็กปิดด้วยตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 20x219x215 cm.
ทําแยกเป็น 2 ชิ้น ขนาดเท่าๆกัน
โครงสร้างเป็นเหล็ก กั้นเป็นช่องๆตามแบบ
ปิดด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทุกด้าน ยกเว้นด้านหน้าทำแบบโล่ง
สีดําด้านทั้งตัว

 

×
×
×
×