ตัวอย่างงาน Mockup ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้องพัก ของโครงการ ศูนย์ฝึกบุคคลากรด้านปิโตรเลียม และพลังงานทหาร (Serene Phla) อ.บ้านฉาง จ. ระยอง (ภาพชุด 4/12)

Main Detail

ประมวลภาพการติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้องพัก ทั้งโครงการ จำนวนกว่า 100 ห้องพัก และ อาคารส่วนกลาง จำนวน 1,022 ชิ้น (เตียงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.5 , 5 และ ฟุต จำนวน 166 ชุด)

ให้กับโครงการ ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร (SERENE PHLA) ที่หาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ขอบคุณ บริษัท เบญจมาศ จำกัด และ บริษัท ไอยเรศ จำกัด มากๆครับ

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งห้องพัก โรงแรม 

Detail

 1. เตียงนอน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6 ฟุต

 2. เตียงนอน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 5 ฟุต

 3. เตียงนอน ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.5 ฟุต

 4. โต๊ะหัวเตียงไม้เนื้อแข็ง

 5. ม้านั่งไม้เนื้อแข็ง

 6. ม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง

 7. เก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง

 8. เก้าอี้นอนไม้เนื้อแข็ง

 9. ม้านั่งไม้ฉำฉากลึงทั้งท่อน

 10. โต๊ะกลางไม้เนื้อแข็งท็อปหิน

 11. โซฟาไม้เนื้อแข็ง

 12. เก้าอี้รับประทานอาหาร (แบบเก้าอี้บาร์)

 13. โต๊ะกลางไม้เนื้อแข็ง

 14. เก้าอี้นอนไม้เนื้อแข็ง

 15. เก้าอี้ไม้เนื้อแข็ง+หวายสาน