ภาพการจัดส่ง เฟอร์นิเจอร์ COWORKING SPACE : M9 : โต๊ะกลางไม้เนื้อแข็ง ขนาด 110x240x50 cm. จำนวน 2 ชุด หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขาเหล็กติดล้อแบบล็อคได้ สีดําด้าน ให้กับโครงการ HUBBATO ของ SANSIRI (ภาพชุด 9/20)

Main Detail

ภาพการจัดส่ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ Modern สั่งทำพิเศษ สำหรับตกแต่ง Coworking Space โครงการ HUBBATO ของ SANSIRI

Type

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ Modern สั่งทำพิเศษ สำหรับตกแต่ง Coworking Space

Detail

1. C1 : โต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กติดล้อ ขนาด 90x160x75 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็กสีดําด้าน ติดล้อแบบล็อคได้

2. C2 : โต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็ก ขนาด 90x90x75 cm. จำนวน 4 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็กสีดําด้าน

3. C22 : โต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กติดล้อ ขนาด 100x200x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว เลือกใช้ไม้สีอ่อน ขัดเรียบ กัดขาว วอเตอร์เบส
ขาเหล็กสีดําด้าน ติดล้อแบบล็อคได้

4. C13 : โต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กติดล้อ ขนาด 100x220x75 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็กสีดําด้านรูปทรงตามแบบ ติดล้อแบบล็อคได้

5. F1 : โต๊ะไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็ก ขนาด 100x200x75 cm. จำนวน 1 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว เลือกใช้ไม้สีอ่อน ขัดเรียบ กัดขาว วอเตอร์เบส
ขาเหล็กสีดําด้านรูปทรงตามแบบ

6. F5 : โต๊ะไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็ก ขนาด 70x70x50 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขัดเรียบ สีโอ๊คอ่อน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็กสีดําด้าน

7. Lamp ขนาด 40x40x40 cm. จำนวน 8 ชุด
ไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
เจาะช่องด้านบน สําหรับติดตั้งระบบไฟ
เหล็กสีดําด้าน

8. F13 : โต๊ะไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็ก ขนาด 40x40x40 cm. จำนวน 6 ชุด
หน้าโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm. เป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว
ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็กกลม สีดําด้าน

9. P4 : สตูลไม้เนื้อแข็ง ปรับระดับได้ ขนาด 35x35x45 cm. ปรับระดับได้ จำนวน 20 ชุด
ที่นั่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm. เป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว
ขัดเรียบ แลคเกอร์ด้าน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็ก สีดําด้าน

10. M9 : โต๊ะกลางไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กติดล้อ ขนาด 110x240x50 cm. จำนวน 2 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว เลือกใช้ไม้สีอ่อน ขัดเรียบ กัดขาว วอเตอร์เบส
แต่งเหล็กสีดําด้านตามแบบ
ขาเหล็กติดล้อแบบล็อคได้ สีดําด้าน

11.F6 : โต๊ะไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็ก ขนาด 70x70x100 cm. จำนวน 3 ชุด
หน้าโต๊ะเป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนา 1 นิ้ว ขัดเรียบ สีโอ๊คอ่อน(ปรับสีให้เหมือนกัน)
ขาเหล็กสีดําด้าน