Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง เก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-511 ขนาด 46x54x80 cm. จำนวน 18 ชุด พร้อมเก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-17 ขนาด 54x46x77 cm. จำนวน 24 ชุด ให้กับโครงการปรับปรุงโรงอาหารร้อน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ภาพชุด 2/4)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง ชุดเก้าอี้ไม้สัก จำนวน 42 ชุดให้กับโครงการปรับปรุงโรงอาหารร้อน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Type

ชุดเก้าอี้ไม้สัก

Detail

1. เก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-511 ขนาด 46x54x80 cm. จำนวน 18 ชุด
ขาและขอบที่นั่ง เป็นไม้สัก ขัดเรียบ เคลือบสี Outdoor แบบด้าน
พนักพิงเป็นเหล็กสีดําด้าน เคลือบสี Outdoor แบบด้าน
ใช้เป็นเก้าอี้โรงอาหาร กึ่ง Outdoor มีหลังคา
เบาะหนัง PU สีดํา

2. เก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-17 ขนาด 54x46x77 cm. จำนวน 24 ชุด
ขาและขอบที่นั่ง เป็นไม้สัก ขัดเรียบ เคลือบสี Outdoor แบบด้าน
พนักพิงเป็นเหล็กสีดําด้าน เคลือบสี Outdoor แบบด้าน
ใช้เป็นเก้าอี้โรงอาหาร กึ่ง Outdoor มีหลังคา
เบาะหนัง PU สีขาว

 

×
×
×
×