ภาพการจัดส่ง ชุดโต๊ะไม้สักขาเหล็กเส้น รหัส:TB-01T พร้อม เก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-49 เบาะหนัง VC สีนํ้าตาลลายแตก รหัส:LED189/05 ให้กับคุณบิ๊ก ธนนันต์ หมู่บ้านวิลล่า อะคาเดีย ศรีนครินทร์ ซ.ศรีด่าน 22 (ภาพชุด 6/6)

 

Main Detail

ภาพการจัดส่ง ชุดโต๊ะทานข้าวไม้สัก ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก จำนวน 2 ชุด ให้กับคุณบิ๊ก ธนนันต์ หมู่บ้านวิลล่า อะคาเดีย ศรีนครินทร์ ซ.ศรีด่าน 22

Type

ชุดโต๊ะทานข้าวไม้สัก ชุดโต๊ะกิข้าวไม้สัก

Detail

1. โต๊ะไม้สักขาเหล็กแบน ขนาด 100x200x75 cm.
2. ม้านั่งยาวไม้สักขาเหล็กแบน ขนาด 40x190x45 cm.
หน้าโต๊ะและม้านั่งยาว เป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm.
ตีขอบลงมาให้หนารวมเป็น 10 cm.
ใต้โต๊ะโชว์โครงไม้เนื้อแข็ง
ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
มีเหล็กคาดบนหน้าโต๊ะ แนวเดียวกับขา
ขาเหล็กแบนรูปตัวที 2 เส้น สีดําด้าน

3. โต๊ะไม้สักขาเหล็กเส้น รหัส:TB-01T ขนาด 90x180x77 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่าประกบ ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
คาดไม้สีดําด้าน 2 เส้น บนหน้าโต๊ะ
ขาเหล็ก สีดําด้าน

4. เก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-57 ขนาด 40x57x88 cm. จำนวน 3 ตัว
พนักพิงและขา เป็นไม้สักจริง ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
เบาะหนัง VC สีนํ้าตาล รหัส:MCD449/04
แต่งเหล็ก สีดําด้าน

5. เก้าอี้ไม้สัก รหัส:CR-49 ขนาด 58x58x82 cm. จำนวน 1 ตัว
พนักพิงและที่วางแขน เป็นไม้สักจริง กรอลาย วอเตอร์เบส
เบาะหนัง VC สีนํ้าตาลลายแตก รหัส:LED189/05
ขาเหล็ก สีดําด้าน