Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง ชุดโต๊ะไม้สัก TBG-20 ขนาด 100x200x75 cm. พร้อมม้านั่งยาวไม้สัก ขนาด 40x200x45 cm. (Order ที่ 2.) และ ขนาด 40x150x45 cm. ให้กับคุณไพลิน,หมู่บ้านกลางเมือง เกษตร-นวมินทร์ (ภาพชุด 2/3)

 

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง ชุดโต๊ะไม้สักพร้อมม้านั่งยาวไม้สัก

ให้กับคุณไพลิน,หมู่บ้านกลางเมือง เกษตร-นวมินทร์

Type

ชุดโต๊ะพร้อมม้านั่งยาวไม้สัก

Detail

โต๊ะไม้สัก รหัส:TBG-20 ขนาด 100x200x75 cm.
หน้าโต๊ะเป็นไม้สักเก่าแบบหนา ความหนาประมาณ 3 cm.
หน้าโต๊ะปล่อย รอยแตกตามธรรมชาติ
ตีขอบให้หนารวมเป็น 10 cm ทําขอบเป็นระดับเดียว
โชว์หัวเสา และเซาะร่อง ตามแบบปกติ
ใต้โต๊ะเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเป็นไม้สักเก่าประกบ
ไม้สักเก่า สีอ่อน กรอลายหยาบๆ เหมือนของคุณไก่(ภาษิต) วอเตอร์เบส ทั้งตัว

ม้านั่งยาวไม้สัก รหัส:TBG-20
ขนาด 40x200x45 cm. จำนวน 1 ตัว
ขนาด 40x150x45 cm. จำนวน 1 ตัว
Top เป็นไม้สักเก่า ความหนา 1.5 cm. ตีขอบให้หนารวมเป็น 10 cm. ทําขอบเป็นระดับเดียว
โชว์หัวเสา แต่ไม่เซาะร่อง
ใต้ที่นั่งเป็นโครงไม้เนื้อแข็งแบบถี่
ขาเป็นไม้สักประกบ ติดหมุดเหล็กทั้ง 4 ขา ทําสีเหล็กเก่า
ไม้สักเก่า สีอ่อน กรอลายหยาบๆ เหมือนของคุณไก่(ภาษิต) วอเตอร์เบส ทั้งตัว
ทำสีเข้าชุดกับโต๊ะ

×
×
×
×