Tel. 094-7898795,093-2898945,094-4838294 Email: pitsanu.pr@gmail.com Line@: @sundayrider

ภาพการจัดส่ง โต๊ะทานอาหารไม้เนื้อแข็ง รหัส:TB-15 ขนาด 75x180x75 cm. จำนวน 6 ชุด พร้อมม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง รหัส:BN-07 ขนาด 35x180x45 cm. จำนวน 12 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ภาพชุด 3/6)

Main Detail

ประมวลภาพการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง ชุดโต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็งพร้อมม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง สั่งทำพิเศษ ให้กับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Type

ชุดโต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็งพร้อมม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง สั่งทำพิเศษ

Detail

1. โต๊ะทานอาหารไม้เนื้อแข็ง รหัส:TB-15 ขนาด 75x180x75 cm. จำนวน 6 ชุด
Top เป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนาประมาณ 3 cm. ต่อไม้ชิด ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ปลายไม้เสมอกัน และเลือกใช้ไม้สีใกล้เคียงกัน
ขอบโต๊ะติดน็อตชิงช้า สีดําด้าน
ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน

2. ม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง รหัส:BN-07 ขนาด 35x180x45 cm. จำนวน 12 ชุด
Top เป็นไม้เนื้อแข็งจริง หนาประมาณ 3 cm. ต่อไม้ชิด ขัดเรียบ แลคเกอร์กึ่งเงากึ่งด้าน
ปลายไม้เสมอกัน และเลือกใช้ไม้สีใกล้เคียงกัน ทําสีให้เข้าชุดกับโต๊ะรายการที่ 1
ขอบที่นั่งติดน็อตชิงช้า สีดําด้าน
ขาเหล็กกล่อง สีดําด้าน

 

×
×
×
×